2017

Po konferencijos

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo bei Lietuvos mokslininkų sąjungos rengiamoje konferencijoje  “Lietuvos mokslo ir studijų institucijų darbuotojų padėtis žmogaus teisių aspektu” buvo  aptarta aukštojo mokslo sistemos darbuotojų žmogaus teisių padėtis Lietuvoje.

 

  • L2020725
  • L2020730
  • L2020801
Skaityti daugiau...

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų darbuotojų padėtis žmogaus teisių aspektu

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo ir Lietuvos mokslininkų sąjungos rengiamoje konferencijoje numatoma aptarti aukštojo mokslo sistemos darbuotojų padėtį žmogaus teisių kontekste. Tikimės, kad ši konferencija padės visapusiškai įvertinti dabartinę aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų situaciją, išryškinti naujus aukštojo mokslo raidos problemų aspektus ir paskatins aktyviau ieškoti jų sprendimo kelių.

2017 m. lapkričio 22 d. 12.00-16.00 val.

LR Seimo III rūmų 218 b salė

12.00-12.10. Konferencijos atidarymas. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio sveikinimas konferencijos dalyviams. Seimo  socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Tomas Tomilinas, Seimo aplinkos apsaugos komiteto narys Kęstutis Bacvinka.

12.10-12.20. Doc. dr. Romualdas Povilaitis (LŽTGA, LAMPSS).  Žmogaus teisių akademinėje bendruomenėje problema

12.20-12.30. Prof. dr. Eglė Bilevičiutė (MRU). Vykdomos aukštojo mokslo reformos įtaka aukštųjų mokyklų bei mokslo institutų akademinių darbuotojų teisėms

12.30-12.40. Prof. dr. Jonas Jasaitis (LMS). Mokslininkų potencialo vaidmuo ir jo stiprinimo poreikis Lietuvoje

12.40-12.50. Prof. hab. dr.  Gediminas Merkys (LAMPSS, LŽTGA). Neteisėtos politinių interesų grupių įtakos ir Konstitucijos ignoravimo problema Lietuvos aukštajame  moksle

12.50-13.00. Vytautas Budnikas (LŽTA, LŽTKC). Žmonių įsitikinimai ir asmens laisvės Lietuvos aukštosiose mokyklose

13.00-13.10. Prof. habil. dr. Bronius Kaulakys (LMS). Mokslininkų atlyginimai LR vyriausybių programose ir tikrovėje: 2000-2017

13.10-13.30. Jūratė Zabielaitė, Aivaras Žilvinskas (teisininkai). Žmogaus teisių apsauga ir darbuotojo saugumas mokslo ir studijų institucijose teisės aktų požiūriu. Diskriminacija dėl amžiaus.

13.30-13.50. Pertrauka

 

13.50-14.00. Dr. Milena Medineckienė (LJMS, LMS). Jaunųjų mokslininkų teisių apsauga.

14.00-14.10. Dr. Raimundas Kaminskas (LAMPSS, LŽTGA). UNESCO rekomendacijų "Dėl aukštųjų mokyklų dėstytojų statuso" taikymas Lietuvoje: prof. G. Merkio atvejis                      

14.10-14.20. Doc. dr. Raimundas Dužinskas. (LMS). Mokslininkų teisė ir pareiga kurti valstybės strategiją (kas atėmė šią teisę iš akademinės bendruomenės ir kaip ją sugrąžinti)

14.20-14.30. Doc. dr. Dalia Urbanavičienė (LMS). Mokslininkas: dėstytojas ir tyrėjas: veiklos įvertinimo kriterijų problema

14.30-15.20. Diskusija

15.20-15.40. Rezoliucijos projekto svarstymas. Rezoliucijos priėmimas

15.40-15.55. Akademinės bendruomenės planuojamų veiksmų programos aptarimas

15.55-16.00. Konferencijos uždarymas

KVIEČIAME AKADEMINĘ BENDRUOMENĘ AKTYVIAI DALYVAUTI

Apie dalyvavimą konferencijoje prašome iki lapkričio 20 d. imtinai pranešti adresu: kestutis.bacvinka@lrs.lt \, nurodant savo vardą ir pavardę bei renginio pavadinimą.

 

2018 metų biudžetas – aukštajam mokslui ir studijoms

Pagal Vyriausybės pateiktą biudžeto projektą 2018 m. numatyta aukštajam mokslui papildomai skirti 22,6 mln. eurų. Dar yra tikimybė gauti nepanaudotus stojimo 25 mln. eurų. Projekte matome tik bendrą pinigų skyrimą visam švietimui – 1,14 mlrd. – nuo darželių iki aukštųjų mokyklų.

Kaip matome, Seimo Švietimo ir mokslo komitetas laikosi duoto žodžio. Tai rodo, kad mūsų aktyvi veikla davė rezultatų. Kviečiame aktyviai dalyvauti biudžeto projekto svarstyme. Dabar turime rimtai ruoštis antram žingsniui, kad pinigai ateitų ir atlyginimams. Projekte matome, kad 2018 metais planuojamas mažesnis visų universitetų finansavimas. Laukiame Jūsų pasiūlymų, kuriuos galėtume pateikti Švietimo  ir mokslo ministerijai.

 Nuorodos apie tai:

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/daugiau-svietimo-pinigu-mokytojams-destytojams-mokiniams-ir-studentams

https://www.smm.lt/web/lt/aukstojo-mokslo-pertvarka

http://www.vz.lt/verslo-aplinka/2017/10/13/vz-paaiskina-kaip-valstybes-biudzeto-deficitas-tampa-biudzeto-pertekliumi 

Autorė yra Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) pirmininkė A. Lapinskienė

Pažadukų Vyriausybė didinti aukštojo mokslo darbuotojų atlyginimus atsisako – gal jau atėjo laikas kilti!

Dėstytojų, tyrėjų ir kitų aukštojo mokslo darbuotojų atlyginimai yra vieni mažiausių ES, tačiau aukštojo mokslo sektoriuje jie nebuvo keliami nuo 2008 m., nors dėstytojų, tyrėjų ir kitų aukštojo mokslo darbuotojų darbo krūvis ir kokybiniai reikalavimai nuolat didinami. Tiek XVI, tiek ir XVII LR Vyriausybių programose deklaruojama, kad švietimas yra prioritetinė sritis, nurodoma, jog bus didinami dėstytojų, o vėliau atitinkamai ir kitų darbuotojų atlyginimai (XVII Vyriausybės programoje 128.6.: „Sieksime, kad aukštųjų mokyklų dėstytojai gautų adekvatų darbo užmokestį“), tačiau šios programos, deja, nevykdomos (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3ed26560babd11e6a3e9de0fc8d85cd8).

Vyriausybės programos pasirašomos, patvirtinamos LR Seime ir tampa privalomos, tačiau jos nevykdomos, ir tai tęsiasi dešimtmečiais.

Neįvykdyti darbai pasirašytose programose galėtų būti vertinami kaip Vyriausybės ir konkrečių ministerijų nesėkmė. O gal kaip tik tai yra išskirtinis profesionalų gebėjimas mulkinti rinkėjus? Matome švietimo ministrės J. Petrauskienės vykdomą reformą, ir kažin ar galime ją vadinti profesionale. Juk ŠMM vadovaujama J. Petrauskienės turi 18 pavaldžių institucijų su milijoniniais biudžetais, ir galima įtarti, jog žiūri tik savo ir savo rėmėjų
interesų.

Faktas, kad Vyriausybė vengia priimti svarbius, savalaikius sprendimus ir stumia dėstytojus bei visus aukštojo mokslo darbuotojus į skurdą.

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS) deda visas pastangas, kad būtų pasiektas susitarimas dėl aukštojo mokslo darbuotojų atlyginimų didinimo. 2017 m. įvyko du LAMPSS atstovų susitikimai su Premjeru S. Skverneliu ir trys susitikimai su ŠMM atstovais. Jų metu LAMPSS pateikė dabartinio AM finansavimo analizę bei nurodė galimybes ir būdus, kaip padidinti AM darbuotojų atlyginimus. Deja, ŠMM laikosi tvirtos nuostatos, kad dėstytojų ir atitinkamai kitų aukštojo mokslo darbuotojų atlyginimai galės būti didinami tik susijungus AM institucijoms (žr. http://agenda.mosta.lt/tema-kur- link-turi- judeti-aukstasis-mokslas-lietuvoje/26-ar-vyriausybe-turi-aukstojo-mokslo-atnaujinimo-plana), bet ir čia nenurodoma, kada ir kiek. Tokiu būdu aukštojo mokslo darbuotojai daromi vis nesibaigiančių aukštojo mokslo reformų įkaitais, o atlyginimo didinimas ir vėl nukeliamas į laikotarpį kai šalį valdys kuri nors kita būsima Vyriausybė.

Premjeras atkreipė dėmesį, kad biudžeto projekte nenumatyta lėšų AM finansavimui didinti. Maža to. Jis kartą prasitarė, kad aukštojo mokslo įstaigų jungimu siekiama sutaupyti, bet ne perskirstyti neefektyviai naudojamas, 20 proc. biudžeto išlaidų, o tai, ko gero, reiškia, kad jungiant aukštojo mokslo įstaigas sutaupytos lėšos likusioms nebus atiduodamos.

Įvertinus šių institucijų nuolat pateikiamus tuos pačius argumentus, galima konstatuoti, kad šiuo metu visos derybinės galimybės ir rezervai susitarti yra išsemti. Vyriausybei vengiant derėtis dėl darbo užmokesčio aukštojo mokslo darbuotojams didinimo garantijų lieka tik viena galimybė – griežtai REIKALAUTI, t. y. skelbti visuotinį aukštojo mokslo institucijų darbuotojų streiką.

LAMPSS šiuo metu pradeda parengiamuosius visuotinio aukštojo mokslo institucijų darbuotojų STREIKO skelbimo veiksmus. Vienas jų - aukštojo mokslo darbuotojų nuomonės apklausa skirta išsiaiškinti ar jau iš tiesu atėjo laikas skelbti aukštojo mokslo darbuotojų visuotinį streiką. Todėl kviečiame Jus pasidalinti savo nuomone ir atsakyti į anketos klausimus.  

LAMPSS pirmininkė dr. A. Lapinskienė

Ko siekia Švietimo ministrė, pateikdama neteisingus duomenis?

 Atsakydami į Jūsų raštą (2017-07-07 Nr. SR-3126) dėl Mokslo ir studijų įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo įstatymo projektui, siūlome atkreipti dėmesį, kad pateikiame rašte informacija neadekvati esamai situacijai, pateikiama remiantis daugiau politiniais įsitikinimais, o ne faktais ir atliktomis atskirų institucijų analizėmis.

  1. ŠMM nurodė, kad „siūloma nepritarti Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 5, 26, 27, 28, ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-752, kadangi minėtu projektu nustatomas aukštųjų mokyklų valdymo modelis neatitiktų Europos Komisijos rekomendacijų“. Nagrinėjimui pateiktuose dokumentuose Europos universitetų asociacija nurodo apie Lietuvos kaip valstybės atsilikimą demokratizuojant aukštojo mokslo sistemą, nes pagal autonomijos indeksą akademinėms bendruomenėms esame 26-ti iš 29 vertintų valstybių. Dabar universitetuose yra suteikiama autonomija jų administracijoms, bet ne akademinėms bendruomenėms. Apskritai, Europos Sąjungos valstybėse nėra vieno ar vieningo universitetų modelio, jų veikia bent keli. Pateikti dokumentai (priedas 1) arba neanalizuoja arba siekia klaidinti, pateikiant nuorodas į Europos Komisiją, kad egzistuoja kokios nors specialios jos rekomendacijos dėl universitetų valdymo. Europos Komisijos komunikate „Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo darbotvarkė. Ekonomikos augimo ir užimtumo rėmimas (2011) pažymėta, kad "vieno visiems tinkamo modelio nėra: Europai reikia įvairių aukštųjų mokyklų ir kiekviena iš jų turi siekti meistriškumo, vadovaudamasi savo misija ir strateginiais prioritetais". Ten pat aiškiai sakoma, kad „už aukštojo mokslo pertvarkymą ir toliau atsako pačios valstybės narės ir jų švietimo institucijos“, nepamirštant, kad dėl Bolonijos proceso įgyvendinimo būtina „gerinti žmogiškojo kapitalo plėtotės aukštosiose mokyklose kokybę ir aktualumą; sukurti veiksmingus valdymo ir finansavimo mechanizmus, padėsiančius siekti meistriškumo“. Dabartinė universitetų valdymo sistema tinkamai neskatina žmogiškojo kapitalo plėtotės ir neleidžia siekti meistriškumo.
Skaityti daugiau...

Kur dingsta valstybės pinigai? Kodėl jų nuolat trūksta aukštajam mokslui?

Esminė grandis, užtikrinanti šalies ekonominį, socialinį ir kultūrinį konkurencingumą bei darnią visuomenės raidą, yra aukštasis mokslas. Netinkamai investuodama į išsilavinimą, tokia valstybė globaliame pasaulyje save pasmerkia vegetavimui bei atsilikimui ir akivaizdžiai prieštarauja ilgalaikio ekonominio augimo poreikiui. Tad kaip yra Lietuvoje?

Iš biudžeto formavimo matome, kad 40 proc. savo biudžeto valstybinės Lietuvos aukštosios mokyklos gauna iš struktūrinių ES fondų, o valstybės finansavimas aukštajam mokslui 2009–2016 m. sumažėjo 35 proc. Tai leidžia manyti, kad tokiu būdu aukštųjų mokyklų finansavimo naštą valstybė galimai sąmoningai permetė ant Europos Sąjungos. Maža to, paramą gavusios aukštosios mokyklos dalį jos skiria tyrėjų darbo užmokesčiui padengti, iš kurių, atsižvelgiant į tyrėjo darbo užmokesčio dydį, nuo 30 iki 40 proc. paramos grįžta atgal į Lietuvos biudžetą per mokamus mokesčius.

Skaityti daugiau...

Kuomet mokslo ir studijų įstatymas veikia prieš akademines bendruomenes

Įsigaliojus Mokslo ir studijų įstatymui (MSĮ) 2009 m. atsidarė daug korupcinių galimybių naudotis valstybiniais pinigais ir turtu kaip nuosavu ir už nieką neatsakyti. Daugelį dalykų nežino net akademinės tarybos ar senatai, o kai kada derina rektoriaus (direktoriaus) pasiūlytus sprendimus ”užsimerkę”.

LAMPSS nariai viešina tokius galimai korupcinius sprendimus, ypatingai prof G. Merkys atidavė daug laiko ir pastangų, kad tokie neteisėti sprendimai išvystų dienos šviesą. Daug informacijos buvo pateikta LR Seimo antikorupcijos komisijos pirmininkui V. Gailiui, kuris labai intensyviai ir atsakingai ėmėsi tyrimo Tikėtina, kad padėtis “šviesėja“ ir jūsų teismui pateikiame dokumentą, kuriame aiškiai matosi, kaip kai kurie rektoriai tvarkosi VŠĮ kaip nuosavose akcinėse bendrovėse, lyg turėtų investavę savo pinigus (priedas1). Panašią situaciją su universitetų nekilnojamu turtu atranda ir Valstybės kontrolė (priedas2).

Rašykite ar taip pas jus nevyksta, jeigu vyksta pabandykime kartu viešinti.

LAMPSS pirmininkė A. Lapinskienė

Aukštųjų mokyklų dėstytojai protestavo prieš universitetų naikinimo politiką

Birželio 15 d. Vilniuje Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) Seimo ir Vyriausybės pastatų Vilniuje surengė mitingą – eitynes. Universitetų atstovai mitinge reikalavo, kad Lietuvos valdžia skaitytųsi su akademinės bendruomenės atstovų nuomone pertvarkant aukštąjį mokslą. Mitinge buvo pasisakyta prieš Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės inicijuojamą aukštojo mokslo reformą – Vyriausybės parengtą universitetų jungimo ir naikinimo planą.

Straipsniai pie eitynes Vilniuje:

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/kas-bus-su-lietuvos-universitetais-233-812892

http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/06/15/news/aukstojo-mokslo-reformos-organizatoriams-mesti-kaltinimai-viska-organizavo-uz-uzdaru-duru-1689633/?foto=1689593

http://alkas.lt/2017/06/15/mokslininkai-isejo-i-gatves-reikalaudami-skaitytis-su-ju-nuomone-nuotraukos/

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/buldozeriniu_reformu_jau_gana/,coments.1

http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/svietimas/buldozeriniu-reformu-jau-gana-1560582/

Straipsnių suvestinė- http://www.newsjs.com/lt/

Mitingo nuotraukos

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

LAMPSS rekvizitai

Kodas: 301572530
Teisinė forma: Profesinė sąjunga ar susivienijimas     
Registravimo data: 2008 m. vasario 29 d.
Banko sąskaita: LT627180900000695099           
Banko kodas: 70117 (Šiaulių bankas)
EL. paštas:
Adresas: Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas, Lietuva
Telefonas:

 

Galinčius finansiškai paremti profsąjungų vykdomą veiklą kviečiame pasinaudoti PayPal paramos skyrimo sistema.

Prisijungimas