Įsigaliojo Švietimo šakos kolektyvinė sutartis: ką pasiekėme ir ko tikimės?

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS), vykdydamas savo misiją, nuolat domisi darbuotojų atlyginimais, socialine padėtimi ir, siekdamas pagerinti ypač blogą šios sferos situaciją, stengiasi siūlyti įstatymų pataisas, dalyvauti biudžeto svarstymuose, įtvirtinti Švietimo šakos kolektyvinę sutartį. Šį tikslą pasiekti sudėtinga, nes pastaraisiais metais akivaizdžiai susidūrėme su faktu, kad 2008–2016 m. LR Vyriausybės padaliniai – Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija – nevykdė LR vyriausybinių programų, kuriose, be kita ko, buvo numatytas atlyginimų didinimas aukštajam mokslui (AM), galbūt tikėdamiesi, kad įvesti „studijų krepšeliai“ stebuklingai išspręs aukštojo mokslo sektoriaus atlyginimų problemą.

Daugelio metų profesinių sąjungų veiklos patirtis rodo, kad, tęsdamos neoliberalią ekonominę, socialinę ir mokslo politiką, buvusios LR vyriausybės net nekėlė klausimo dėl akivaizdžiai būtino didesnio AM sektoriaus finansavimo. Pradėjus dirbti su nauja Vyriausybe, net ir šių metų susitikimuose su Premjeru ir ŠM ministre, universitetams vis dar buvo ciniškai siūloma didinti atlyginimus, atleidžiant kas trečią arba daugiau aukštųjų mokyklų darbuotojų. Reikėjo įdėti daug pastangų, pateikiant finansinius, ekonominius ir socialinius rodiklius bei kitus argumentus, kad įrodytume, jog toks Vyriausybės požiūris aukštąjį mokslą veda į pražūtį, nes atgaivinti tai, kas bus prarasta, reikės ne vieno dešimtmečio. LAMPSS organizavo konferencijas (2016-05-25; 2016-09-20; 2017-03-23) LR Seime („Aukštasis mokslas tarp krizės ir galimybių“, „Lietuvos mokslo ir studijų sistemos pažangos kryptys“), šiuo klausimu nuolat pasisakydavo spaudoje, teikdavo viešus pareiškimus. Deja, ši veikla laukiamų rezultatų neužtikrino, todėl 2017 m. birželio 15 d. Vilniuje organizavome mitingą prieš Vyriausybės vykdomą aukštojo mokslo skurdinimą, neoliberalią socialinę politiką, antidemokratišką aukštojo mokslo reformą ir parodėme, kad aukštųjų mokyklų profesinės sąjungos reikalauja ir reikalaus atsakomybės bei atskaitomybės už skubotai ir neapdairiai vykdomos rizikingos „reformos“ padarinius bei už aukštųjų mokyklų darbuotojų – mūsų šalies piliečių – padėtį ir likimą.

Skaityti daugiau...

Plagiato skandalas

 

Radžviliados naujienos: persekiojimas tęsiasi

Radžviliada nesibaigia. Š. m. rugsėjo 18 d. VU TSPMI akademinės etikos komisijoje bus svarstomi net du, studentų ir devynių instituto dėstytojų, skundai. Skundėjų reikalavimu komisijos posėdis bus uždaras, nors prof. V. Radžvilas pageidavo atviro posėdžio, kuriame būtų galėję dalyvauti instituto akademinės bendruomenės nariai ir šiuo reikalu besidomintys visuomenės atstovai.

Skaityti daugiau...

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

LAMPSS rekvizitai

Kodas: 301572530
Teisinė forma: Profesinė sąjunga ar susivienijimas     
Registravimo data: 2008 m. vasario 29 d.
Banko sąskaita: LT627180900000695099           
Banko kodas: 70117 (Šiaulių bankas)
EL. paštas:
Adresas: Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas, Lietuva
Telefonas:

 

Galinčius finansiškai paremti profsąjungų vykdomą veiklą kviečiame pasinaudoti PayPal paramos skyrimo sistema.

Prisijungimas