LAMPSS turės atstovą Lietuvos švietimo taryboje

2012 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas nutarė sudaryti Lietuvos švietimo tarybą, atskaitingą Lietuvos Respublikos Seimui ir patvirtino jos nuostatus. Nutarimu patvirtintame dokumente nustatyta, kad Lietuvos švietimo taryba yra Seimo sudaryta ir jam atskaitinga švietimo savivaldos institucija, atliekanti ekspertinį vertinimą ir konsultuojanti strateginiais Lietuvos švietimo plėtros klausimais.

Tarybos misija nurodyta dalyvauti rengiant švietimo politiką ir strategiją nustatančių teisės aktų projektus, stebėti jų įgyvendinimą, konsultuoti ir teikti Seimui, prezidentui, Vyriausybe, Švietimo ir mokslo ministerijai, savivaldybių institucijoms, švietimo teikėjams, mokslo ir studijų institucijoms pasiūlymus švietimo tobulinimo klausimais, aiškinti visuomenei švietimo politikos nuostatas.

Tarybą sudarys 24 visuomeniniais pagrindais dirbantys nariai, kuriuos 5 metų kadencijai skiria:

  1. universitetų rektorių konferencija – 2;
  2. kolegijų direktorių konferencija – 2;
  3. mokslinių tyrimų institutai – 3, iš kurių bent vienas atstovauja humanitarinių mokslinių tyrimų institutams;
  4. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjungos bendru sutarimu – 1;
  5. švietimo darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos – 3;
  6. Lietuvos savivaldybių asociacija – 1;
  7. darbdaviams atstovaujančios Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija – 2;
  8. švietimo ir mokslo ministras savo įsakymu – 9, iš kurių ne mažiau kaip pusė atstovauja įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms asociacijoms, kurių įstatuose yra numatyta dalyvavimas įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo tikslus ir uždavinius, švietimo sistemos principus, švietimo veiklą;
  9. Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas (toliau – Komitetas) – 1;
  10. narius skiriančioms institucijoms nesusitarus ar nepaskyrus atstovo, sprendimą dėl atstovo priima Komitetas.

Švietimo, mokslo ir kultūros komitete 2013 m. sausio 16 d. buvo tvirtinama Lietuvos švietimo tarybos sudėtis. Švietimo darbuotojams atstovaujančių profesinių sąjungų pateikti 5 kandidatai: Jūratė Voloskevičienė – Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė, Janina Švedienė – Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinė sąjunga,  Eugenijus Jesinas, Audrius Jurgelevičius ir Giedrė Kmitienė. Tvirtinant Lietuvos švietimo tarybos sudėtį slaptu balsavimu buvo pritarta komiteto deleguotos atstovės Lilijos Duoblienės ir profesinių sąjungų deleguotų atstovų Audriaus Jurgelevičiaus ir Giedrės Kmitienės kandidatūroms. Janina Švedienė ir Eugenijus Jesinas gavo po lygų komiteto narių balsų skaičių. Balsai pasiskirstė po lygiai ir po pakartotino balsavimo, todėl komitetas nusprendė pakartotinį balsavimą surengti kitame komiteto posėdyje, pavasario sesijoje.

LAMPSS tururėmas atstovą Lietuvos švietimo taryboje bus labiau girdimas, galėsime geriau atstovauti visų dirbančių švietimo sistemoje darbo, ekonominius, socialinius ir kultūrinius interesus.

 

 

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.

Tęsdami naršymą svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis.