Nariai
Šakinė profsąjunga
LAMPSS atstovauja aukštųjų mokyklų profesines sąjungas. Gina jų ir jų darbuotojų interesus valstybiniu ir regioniniu lygmeniu.
Naujienos
Aktualijos
Aktualūs teisės aktai, nutarimai ir pranešimai apie įvykius vykstančius aukštajame moksle.
Veikla
Pasiekimai ir įvykiai
Atlikti darbai, vieši pasiekimai, svarbūs įvykiai, pakeitę situaciją aukštajame moksle.
Komentaras
Nuomonė ir pozicija
Specialistų komentarai, reikšmingos įžvalgos ir patirtys orientuotos į darbo sąlygų ir kokybės gerinimą aukštajame moksle.

DĖL PANEVĖŽIO KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS PASKELBTO NEPASITIKĖJIMO KOLEGIJOS TARYBA IR SAVO DELEGUOTŲ TARYBOS NARIŲ ATŠAUKIMO

  • Atnaujinta: 2015 gruodžio 15, Antradienis 15:26

Šiuo metu Panevėžio kolegijoje susiklostė išskirtinė situacija –dėl nesprendžiamų esminių institucinių problemų vienas savivaldos organas – kolegijos Akademinė taryba balsų dauguma pareiškė nepasitikėjimą kitu kolegijos valdymo organu – kolegijos Taryba. Kolegijos akademinė taryba nutarė atšaukti tuos išorinius kolegijos Tarybos narius (Raimondą Dambrauską (Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktorių), Česlovą Gutauską (buvusį VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės vyriausiąjį gydytoją), Povilą Žagunį (Panevėžio rajono savivaldybės merą)), kuriuos ji patvirtino kolegijos tarybos kadencijai. Kolegijos akademinė taryba taip pat reikalauja sukviesti visuotinį kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimą, kuriame būtų svarstomas pasitikėjimo akademinės bendruomenės deleguotais kolegijos Tarybos nariais (Birutė Dalmantienė (Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų katedros vedėja), Reda Jonušauskienė (Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų katedros lektorė), Ričardas Kliminskas (Panevėžio kolegijos direktoriaus pavaduotojas studijoms), Dalia Urbonienė (Panevėžio kolegijos Studijų ir karjeros centro vadovė)) klausimas ir balsuojama dėl jų atšaukimo iš kolegijos Tarybos.

Susiklosčius tokiai sudėtingai situacijai, kuomet nei vienas kolegijos valdymo organas nebegali priimti sprendimų, vyksta nuolatinės teisinės diskusijos dėl sprendimų ir valdymo veiksmų teisėtumo, Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos Taryba, pritardama kolegijos Akademinės tarybos sprendimui nori atkreipti Panevėžio kolegijos akademinės bendruomenės dėmesį,  kad kolegijos Taryba ne kartą savo sprendimais leido suprasti, kad veikia neatsakingai ir nevykdo jai įstatymu priskirtų funkcijų:

1. 2013 metų birželio mėn. 26 dieną Panevėžio kolegijos Taryba, pademonstravo neatsakingumą, be finansinio pagrindimo patvirtindama naują kolegijos valdymo struktūrą teikiamą kolegijos direktoriaus. Šiai kolegijos valdymo struktūros pertvarkai nepritarė kolegijos Akademinės tarybos nariai.

2. 2014 metų lapkričio 26 d. (Nr.V4-12) vykusiame Akademinės tarybos posėdyje priimtas sprendimas: Akademinės tarybos pateiktus pasiūlymus dėl Panevėžio kolegijos valdymo struktūros tobulinimo teikti svarstyti Panevėžio kolegijos Tarybai artimiausiame Tarybos posėdyje. Akademinės tarybos patvirtintame valdymo struktūros pertvarkos projekte numatytas valdymo grandies etatų skaičiaus mažinimas siekiant ekonomiškiau ir efektyviau naudoti Kolegijos lėšas. Manome, kad kolegijos Taryba, delsdama priimti šiuos sprendimus, pažeidžia Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 20 str. ir  tinkamai nevykdo jai įstatymu priskirtų funkcijų. 

3. Kolegijos Taryba nevykdo arba nepriima sprendimų, kurie suderinti visuose kolegijos valdymo lygmenyse, apsvarstyti bendruomenėje, Akademinėje taryboje ir siekiant skaidrumo ir kolegijos lėšų panaudojimo racionalumo turėtų būti vykdomi nedelsiant. Toks kolegijos Tarybos elgesys gali būti traktuojamas kaip asmeninis kai kurių Tarybos narių suinteresuotumas. Kolegijos direktoriaus pertvarkos metu vykdyti sprendimai sudarė sąlygas viešų ir privačių interesų konfliktui: direktoriaus vykdytos valdymo struktūros pertvarkos metu dauguma vidinių kolegijos Tarybos narių skirti į tiesioginio pavaldumo direktoriui postus, todėl sunku paneigti, jog jie beatodairiškai pritaria direktoriaus sprendimams nesigilindami į jų esmę ir į tai, kad tie sprendimai prieštarauja pačios Tarybos priimtoms nuostatoms. Antrojo pavaduotojo (pavaduotojo studijoms) etato įkūrimas, prieštarauja kolegijos Tarybos patvirtintai Kolegijos struktūrai, kur tokio etato nebuvo numatyta.

4. Kolegijos Taryba, neatsižvelgdama į Akademinės tarybos siūlymus, patvirtino Viešo konkurso Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašą ir neįtraukė reikalavimo kandidatui į kolegijos direktoriaus pareigas „turėti mokslo daktaro laipsnį“ , neatsižvelgdama į tai, kad kolegija yra viešoji įstaiga turinti įstatymu įtvirtintą autonomiją ir visiškai teisėtai gali nustatyti  savo reikalavimus kandidatams. Konstatuotina, kad šiuo sprendimu kolegijos  Tarybos nariai ignoravo akademinės bendruomenės interesus, kuriuos atstovauja Akademinė taryba.

5. Vidiniai kolegijos Tarybos nariai buvo rinkti nuo dėstytojų ir mokslo darbuotojų, kolegijos Tarybos narių kėlimas ir rinkimas buvo vykdomas fakultetų ir filialų susirinkimuose, tačiau šiuo metu galiojančioje valdymo struktūroje šių padalinių jau nebėra - akivaizdu, kad būtini nauji vidinių kolegijos Tarybos narių rinkimai, nes pažeidžiama teisėto demokratiško esamų padalinių atstovavimo kolegijos valdymo organe teisė.

Pradėdamas eiti pareigas kolegijos Tarybos narys Tarybos posėdyje aukštosios mokyklos statuto nustatyta tvarka pasirašo įsipareigojimą vadovautis aukštosios mokyklos ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas. Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos Taryba  kreipiasi į Panevėžio kolegijos Tarybos narius ir siūlo atsakingai įvertinti susidariusią valdymo krizę Panevėžio kolegijoje ir siekiant išvengti tolesnio šios krizės eskalavimo, prašo juos garbingai atsistatydinti.

  Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Henrikas Sinickas

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

LAMPSS rekvizitai

Kodas: 301572530
Teisinė forma: Profesinė sąjunga ar susivienijimas     
Registravimo data: 2008 m. vasario 29 d.
Banko sąskaita: LT747044090100632045
EL. paštas:
Tel. +370 699 12130
 Adresas: Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas, Lietuva

Prisijungimas

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.

Tęsdami naršymą svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis.