Mokslo ir studijų įstatymas priimtas. Ką iškovojo profsąjungos?

Mokslo ir studijų įstatymo NR. XI-242 pakeitimo įstatymas Nr XII-2534 buvo priimtas 2016-06-29  LR Seime ir, deja, Prezidentės patvirtintas š. m. liepos 15 d. Prof. dr. Toma Birmontienė (buvusi Konstitucinio teismo teisėja) yra aiškiai išdėsčiusi savo ekspertines įžvalgas dėl naujai priimto įstatymo. “Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo projekto 27 straipsnio 1 dalyje inter alia nustatyta, kad valstybinis universitetas turi turėti kolegialius valdymo organus – tarybą ir senatą.

Jame įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį taryba yra valstybinio universiteto kolegialus valdymo organas. Ši nuostata Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarime buvo pripažinta prieštaraujančia Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. Šiame nutarime Konstitucijai prieštaraujančiomis buvo pripažintos ir kitos minėto įstatymo straipsnių nuostatos, kuriomis buvo netinkamai reglamentuotos aukštosios mokyklos tarybos ir senato funkcijos, tarybai, kuri turėtų būti kontrolės ir priežiūros institucija, priskyrus aukštosios mokyklos valdymo funkcijas, ir atitinkamai senatui tokių funkcijų nesuteikus“. Gerb. T. Birmontienė savo pastebėjimuose dėl priimamo Įstatymo neatitikimo konstitucijai taip pat pasisakė dėl 28 straipsnio. Kyla abejonių ar atitinka konstitucijos aiškinimą numatytasis nevalstybinių aukštųjų mokyklų finansavimas 75 str. 2dalyje? Šiuo metu valstybei itin reikšmingo sektoriaus antikonstitucinis būvis jau permestas į trečią (!) parlamento kadenciją, prie šio klausimo vėl ir vėl turės grįžti Konstitucinis teismas. Teisėkūra auštojo mokslo sektoriuje virto karikatūra ir valstybės griovimu.

Realiai veikiančios demokratijos valstybėje sunku būtų net įsivaizduoti, kad kokia nors interesų grupė išdrįstų sąmoningai ir atvirai inicijuoti teisinį nepaklusnumą pagrindiniam šalies įstatymui. Dar sunkiau įsivaizduoti, kad tokį antikonstitucinį demaršą vykdytų įstatymų leidžiamasis organas – parlamentas, o įniciatoriumi būtų- Teisingumo ministras

Čia mes susiduriame su demokratinės politikos istorijoje tikrai neordinariniu atveju, kuomet yra išniekinama pati demokratija, teisinės valstybės idealai, kuomet labai aštriai iškyla valdžios ir jos veiksmų teisėtumo klausimas. Vadinasi, sutapus interesams, esant dideliam norui, taip pat sukaupus reikiamą skaičių balsų, Lietuvoje parlamentas gali drąsiai trypti konstituciją, panaikinti jos normų veikimą. Vakar tai buvo padaryta aukštojo mokslo sektoriuje, šiandien arba rytoj tai bus padaryta bet kuriame kitame valstybės sektoriuje, - sveikatos apsaugos, ūkio, kalbos vartojimo, gynybos...

Viešasis valdymas civilizuotoje  vakarų visuomenėje -  pagarba žmogui ir valstybei; įstatymo viršenybė ir teisingumas; objektyvumas;  nepiktnaudžiavimo valdžia ir nesavanaudiškumas; padorumas; nešališkumas; atsakomybė už priimtus sprendimus, viešumas; skaidrumas, efektyvumas.... Ar kam nors tai tūpi? Gal tik profsąjungoms?

Pažiūrėkime koks mūsų indėlis į MSĮ punktus, kurios LAMPSS ir  su eilės parlamentarų (I. Šiaulienė, O. Leiputė, B. Vėsaitė; Dumčius, Juodka ir kt) pagalba pavyko „prastumti“. Naujojo MSĮ įstatymo 5 straipsnis numato reikalavimus nepriekaištingos reputacijos Aukštojo mokslo vadovams. Taip pat 27str.5punkte numatėme“ 5. Tarybos nariais negali būti.... taip pat aukštosios mokyklos darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs rektoriui (direktoriui),... Tarybos nariu negali būti senato (akademinės tarybos) narys.“ Atsirado įstatyme 71str 5dalis“ Mokslo ir studijų institucijų personalo teisės ir pareigos:5. dalyvauti įvairiose profesinėse sąjungose ir asociacijose, tarp jų ir veikiančiose užsienyje;“

Labai didelio pasipriešinimo sulaukė 72 straipsnis  dėl mokslininkų ir dėstytojų priėmimo ir atleidimo tvarkos. Pavyko iškovoti „Likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki mokslo ir studijų institucijų dėstytojo ir mokslo darbuotojo kadencijos pabaigos, skelbiamas viešas konkursas šioms pareigoms eiti, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 3 dalyje, arba kai mokslo ir studijų institucija panaikina pareigybę.“ Profsąjunga pasiekė, kad galima neskelbti konkurso tik tuomet kai naikinama pareigybė. Tokiam straipsniui priešinosi rektoriai, mums pavyko įrodyti, kad tai akademinis susidorojimo mechanizmas, paliktas nepalankiems atleisti neskelbiant konkurso. Šito 72 str. 4 dalyje pavyko iškovoti kad liktų pastovių sutarčių galimybė ir visiškai nauja traktuotė apie jaunas mamas, kurios iki šiol nebuvo. „4. Su asmeniu, antrą kartą iš eilės laimėjusiu konkursą toms pačioms dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigoms eiti, sudaroma neterminuota darbo sutartis šioms pareigoms eiti. Šis asmuo atestuojamas kas 5 metai mokslo ir studijų institucijų nustatyta tvarka. Laikotarpis, kuriuo asmeniui mokslo ir studijų institucija buvo suteikusi nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogas ar atostogas vaikui prižiūrėti, į 5 metų laikotarpį neįtraukiamas.“

 Tai mūsų LAMPSS tarybos narių, ypatingai pirmininkės pavaduotojos V. Skėruvienės , padarytas darbas teikiant 38pasiūlymus ir jų variacijas. Kai kuriuos pasiūlymus palaikė Švietimo ir mokslo ministerijos teisininkai, kai kurių svarbą matė ir seimo nariai . Šiandien turime tokį rezultatą, kai kurie labai naudingi akademinei bendruomenei punktai jau įstatyme yra. Įstatymas pradės veikti jau nuo 2017m sausio1d, kitų turėsime palaukti, ir tęsti darbą.  Taigi, galime daug, jeigu būsime vieningi.

LAMPSS Pirmininkė A. Lapinskienė

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.

Tęsdami naršymą svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis.