Reiškiame nepasitikėjimą švietimo ir mokslo ministre

Švietimo šakos kolektyvinė sutartis (toliau – Sutartis), pasirašyta 2017-11-22, apima ir aukštąjį mokslą (toliau – AM). Šiai Sutarčiai įgyvendinti buvo paskirti darbo grupių vadovai (Švietimo ir mokslo ministrės 2018-01-03 įsakymas Nr. V10).

Šios Sutarties 4.1–4.6 punktai akcentuoja, kad Šalių santykiai grindžiami lygiateisiškumo, sąžiningumo, tarpusavio pagarbos, priimtų įsipareigojimų vykdymo principais. Taigi Šalys yra įpareigotos nepažeisti vienos kitų diskrecijos, priimant svarbius sprendimus, tačiau to, deja, nesilaikoma.

Tai pagrindžia faktas, kad buvo pažeistas Sutarties 9.13 punktas, nes sudarant valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos gerinimo grupę (2017-11-30) LAMPSS nebuvo apie tai informuotas, nebuvo pakviesti ir į grupės darbą įtraukti LAMPSS deleguoti atstovai, nors minėtas punktas tai numato.

Dar LAMPSS derantis su ŠMM dėl Švietimo šakos kolektyvinės sutarties 9.1 punkto kilo nemaža problemų, tačiau 2017-06-15 AM profesinėms sąjungoms išvedus kelisšimtus aukštųjų mokyklų darbuotojų į mitingą prie LR Seimo ir Vyriausybės, vis dėlto pavyko susitarti ir buvo rasta 22,6 mln. Eur dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimams didinti. Tačiau sąžiningas ir motyvuotas šių lėšų paskirstymas neužtikrintas. Pinigus, kurie skirti pagal Švietimo šakos kolektyvinę sutartį, ŠMM paskirstė PAŽEISDAMA esminį socialinio teisingumo principą, kuriam atstovauja ir kurį gina LAMPSS. Jei šias lėšas ŠMM būtų padalinusi socialiai teisingai, tai visų aukštųjų mokyklų dėstytojams ir mokslo darbuotojams atlyginimų didinimo fondas būtų skaičiuojamas aukštosios mokyklos dėstytojų ir mokslo darbuotojų skaičių padauginus iš 231 Eur/mėn.

Dabartinis ŠMM patvirtintas skaičiavimas ir toliau didina aukštųjų mokyklų dėstytojų bei mokslo darbuotojų socialinę atskirtį ir pažeidžia bei didina ir šiaip gana didelius skirtumus tarp skirtingų aukštųjų mokyklų dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčio. Dabar pinigai darbo užmokesčiui didinti paskirstyti taip: LSMU (280,2 Eur/mėn. vienam darbuotojui (vid.)), ASU (270,8 Eur/mėn. (vid.)), VU (262,8 Eur/mėn. (vid.)), KTU (257,0 Eur/mėn. (vid.)), VGTU (215,4 Eur/mėn. (vid.)), VDU (211,0 Eur/mėn. (vid.)), LMTA (210,6 Eur/mėn. (vid.)), VDA (204,6 Eur/mėn. (vid.)), KU (180,3 Eur/mėn. (vid.)), MRU (170,0 Eur/mėn. (vid.)), LSU (166,0 Eur/mėn. (vid.)), ŠU (140,9 Eur/mėn. (vid.)), LEU (121,5 Eur/mėn. (vid.)).

Taigi dabartinės valdžios „socialinis teisingumas“ reiškia, kad ir taip gana nemažai uždirbantiems (lyginant su kitais universitetais) LSMU dėstytojams ir mokslo darbuotojams prie algos būtų pridėta papildomai 49 eurai per mėnesį vienam darbuotojui, o iš LEU darbuotojų būtų atimta 110 eurų per mėnesį vienam darbuotojui.
LAMPSS taryba ŠMM pasiūlė lėšas skirstyti tik pagal darbuotojų skaičių

Šis siūlymas buvo atmestas. ŠMM sprendimas vystyti mokslinę veiklą yra pagrįstas, tačiau skiriant geriausius mokslo rezultatus užtikrinantiems universitetams 50 procentų daugiau nei kitiems negarantuos mažesnių universitetų proveržio. Taip pat neskatinamas AM darbuotojų pilietiškumas, neužtikrinamas jaunų mokslininkų pritraukimas, nes lektoriai ar ką tik apgynę disertacijas mokslų daktarai aukštų mokslo pasiekimų pateikti negali. Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus ir vykdyti tarptautinio lygio mokslo tyrimus už tuos pačius 619 Eur neįmanoma (žr. ŠMM pasiūlyto lėšų skirstymo modelį 1 priede).

Taigi remdamiesi Švietimo šakos kolektyvine sutartimi teigiame, kad ŠMM vienašališkai priima sprendimus, visiškai nepaisydama LAMPSS pozicijos. Todėl REIŠKIAME VIEŠĄ NEPASITIKĖJIMĄ ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRE. Jei ministrė nepaisys savo pasirašytų dokumentų ir neužtikrins jų nuostatų laikymosi, LAMPSS teks organizuoti viešą mitingą ir pareikalauti, kad ji atsistatydintų.

LAMPSS tarybos 2017-01-17 sprendimas
LAMPSS pirmininkė dr. Asta Lapinskienė

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.

Tęsdami naršymą svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis.